آیا نگهداری حیوانات خانگی هم چون سگ درمشاعات مشترک آپارتمان جرم است؟
آیا نگهداری حیوانات خانگی هم چون سگ درمشاعات مشترک آپارتمان جرم است؟
رضا سهیلی استاد دانشگاه و حقوقدان گفت : در ابتدا به تعریف کلی مشاعات ساختمان و بخش های مشمول طبق قانون اساسی می پردازم همانطور که می دانید براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ ها مصوب 1343: «قسمت ‌‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به ‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، مورد استفاده تمام شرکا ‌‌می‌‌ باشد، قسمت های مشترک محسوب ‌‌می‌‌ گردد و ‌‌‌نمی‌‌ توان حق انحصاری بر آن ها قائل شد.

به گزارش آرمانشهر استاد دانشگاه و حقوقدان گفت : در ابتدا به تعریف کلی مشاعات ساختمان و بخش های مشمول طبق قانون اساسی می پردازم همانطور که می دانید براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ ها مصوب ۱۳۴۳: «قسمت ‌‌هایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن ها که به ‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم، مورد استفاده تمام شرکا ‌‌می‌‌ باشد، قسمت های مشترک محسوب ‌‌می‌‌ گردد و ‌‌‌نمی‌‌ توان حق انحصاری بر آن ها قائل شد.»

بنابراین، مشاعات آپارتمان، متعلق به تمامی اعضای ساختمان بوده و هیچ یک از اعضای ساختمان، دارای حق انحصاری در آن نمی باشد که بتواند در مشاعات، حیواناتی هم چون سگ نگهداری کند.همچنین، به موجب تبصره این ماده، “گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و نگهداری حیوانات در قسمتهای مشترک، ممنوع است‌.

قسمت های مشترک، در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت‌ها عبور نماید.” بنابراین، طبق تبصره این ماده نیز، قسمت های مشترک و مشاعات، در مالکیت همه شرکای ساختمان است، لذا، حکم نگهداری حیواناتی مانند سگ در این مشاعات، ممنوع اعلام شده است.

لذا همانطور که نص صریح موارد قانونی آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳مقرر کرده است نگهداری سگ و سایر حیوانات در مشاعات ساختمانی ممنوع است .

از نظر قانون نقاط مشارکت چه قسمت هایی از آپارتمان تلقی می گردد؟

مراد از نقاط مشترک و مشاع آپارتمان بدین شرح می باشد:پشت بام.راهرو.پارکینگ و…قسمت هایی که مورد استفاده‌ی عموم همسایه ‌‌ها قرار ‌‌می‌گیرد و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را مالک انحصاری آن بداند و به صورت اختصاصی در آن تصرف کند و همچنین مانع استفاده سایر مالکین گردد.

آیا اگر یکی از مالکین آپارتمان در واحد اختصاصی خود اقدام به نگهداری حیوانات نماید که باعث ایجاد سرو صدا و مزاحمت برای سایر مالکین گردد سایر مالکین می‌توانند برعلیه ایشان در مراجع قضایی اقامه دعوی نمایند؟در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که تبصره‌ی ماده‌ی ۳ آیین ‌نامه‌ی اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها به صورت صریح این موضوع را جرم ندانسته است .بنابراین اگر شخصی در واحد اختصاصی خود اقدام به نگهداری حیوانی بکند، اصولاً مرتکب جرمی نشده است و به طبع این موضوع مسئولیت کیفری نخواهد داشت .

مگر اینکه سایر همسایگان بتوانند اثبات کنند که نگهداری آن حیوان حتی در واحد اختصاصی نیز باعث ایجاد بیماری و یا سلب آسایش اعضای ساختمان است.

آیا اگر یکی از مالکین نسبت به نگهداری سگ یا گربه در واحد اختصاصی پافشاری کند آیا از نظر بهداشتی مالکین دیگر واحد های ساختمانی قادر به شکایت برعلیه ایشان هستند؟

بایستی بدانید اگر کسی مدعی است که یکی از مالکین با نگهداری سگ و گربه باعث برهم زدن بهداشتی عمومی شده است و به محیط زندگی بنده یا سایرین آسیب وارد نموده است در بدو امر بایستی قدرت اثبات این موضوع را داشته باشد که در این صورت آن فرد خاطی مجازات خواهد شد .

مستند به ماده ۶۸۸ قانون مجازات در تبصره ی یک ( تشخیص این ‌قبیل اقدامات مزبورکه حاکی از تهدید علیه بهداشت عمومی همچنین اعلام جرم نیز حسب مورد بر عهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.)در این ماده هر اقدام و عملی که تهدید علیه بهداشت باشد، مستوجب مجازات شناخته شده است.از نگاه قانونی، بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی ۳ آیین ‌نامه‌ی اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نگهداری هر نوع حیوان هرچند اهلی در مشاعات آپارتمان ممنوع می‌باشد.لذا نگهداری از انواع سگ در آپارتمان‌ها به جهت زندگی اشتراکی اشخاص با هم و لزوم حفظ آرامش و آسایش از یک‌ جهت و صدای حیوان که معمولاً قابل‌کنترل از سوی مالک آن نیست، درصورت نارضایتی مالکین واحد دیگر قابل پیگیری خواهد بود .

شما چه راهکاری برای برخورد با مالکین که برخلاف قانون موجب مزاحمت برای سایر مالکین واحد دیگر پیشنهاد می دهید ؟

دو شیوه قابل برخورد بر حسب تجارب خود در پاسخ به این سوال خدمت عزیزان ارائه می دهمدر وهله‌ی نخست، با تذکر کتبی از طریق ارائه‌ی اظهارنامه رسمی از طرف مدیر ساختمان برای خروج حیوان به مالک واحد مربوطه در وهله‌ی دوم در صورت عدم توجه مالک حیوان، موضوع قابلیت پیگرد قانونی از سوی مراجع قضایی با عنوان «ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی» را دارد.

  • نویسنده : رضا سهیلی
  • منبع خبر : آرمانشهر فارس