آغاز تمرین دورمیزی زلزله در کلانشهر تهران
آغاز تمرین دورمیزی زلزله در کلانشهر تهران

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار شهر، نشست آغاز تمرین دورمیزی زلزله در کلانشهر تهران با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران شهر تهران و مدیران بحران مناطق ۲۲گانه در مرکز عملیات اضطراری کلانشهر تهران آغاز شد. گفتنی است در این تمرین شبیه سازی شرایط و بررسی مسائل و پیامدهای ناشی از بحران […]

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،

به گزارش خبرنگار شهر، نشست آغاز تمرین دورمیزی زلزله در کلانشهر تهران با حضور اعضای ستاد مدیریت بحران شهر تهران و مدیران بحران مناطق ۲۲گانه در مرکز عملیات اضطراری کلانشهر تهران آغاز شد.

گفتنی است در این تمرین شبیه سازی شرایط و بررسی مسائل و پیامدهای ناشی از بحران و نحوه تصمیم گیری مدیران و نحوه عملیات پاسخ به بحران بر مبنای سناریوی تدوین شده، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه دارد…