| Saturday, 21 May , 2022
بازارچه‌های خوداشتغالی «یلدا بازار» آغاز به کار کرد 22 آذر 1400

بازارچه‌های خوداشتغالی «یلدا بازار» آغاز به کار کرد

در راستای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و توانمندسازی زنان کارآفرین شهر تهران، بازارچه‌های خوداشتغالی «یلدا بازار» آغاز به کار کرد.