| Monday, 23 May , 2022
مشکلات و بدهی‌های سنوات گذشته گریبانگیر شهرداری شده است 25 بهمن 1400
شهردار بروجرد:

مشکلات و بدهی‌های سنوات گذشته گریبانگیر شهرداری شده است

شهردار بروجرد گفت: مشکلات و بدهی‌های سنوات گذشته گریبانگیر شهرداری شده است.