| Wednesday, 18 May , 2022
شبکه یاریگران منطقه ۳ راه اندازی شد 28 مهر 1400

شبکه یاریگران منطقه ۳ راه اندازی شد

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 از ایجاد شبکه یاریگران به منظور افزایش سرمایه های اجتماعی برای فعالیت های خیرخواهانه با آموزش افراد علاقمند، فعال و موثر خبر داد.