افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
لزوم ترویج ظرفیت های سمنان برای گردشگری کشاورزی شهری 24 آذر 1399

لزوم ترویج ظرفیت های سمنان برای گردشگری کشاورزی شهری

شهردار سمنان به لزوم ترویج ظرفیت های سمنان برای گردشگری کشاورزی شهری تاکید کرد.