افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
 جمالی نژاد: تقویت زیرساختهای گردشگری منبع خوبی برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداریهاست 04 اسفند 1397
ازدیدمعاون عمرانی وزیر کشور از پروژه های عمران شهری شهرستان سپیدان

 جمالی نژاد: تقویت زیرساختهای گردشگری منبع خوبی برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداریهاست

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور، گردشگری را یکی از مهمترین منابع ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها عنوان نمود و گفت : شهرداریها با ایجاد و تقویت زیرساختهای گردشگری علاوه بر کسب درآمد پایدار می توانند به اشتغال زایی و رونق فضای کسب و کار در شهر هم کمک نمایند. آرمانشهر […]