| Saturday, 21 May , 2022
وجود ۳ هزار کوچه خاکی در بم بعد از گذشت ۱۸ سال از زلزله 17 آذر 1400
رییس شورای اسلامی شهر بم عنوان کرد:

وجود ۳ هزار کوچه خاکی در بم بعد از گذشت ۱۸ سال از زلزله

رییس شورای اسلامی شهر بم گفت: یکی از برنامه های مهم شورای دوره ششم آسفالت ۳ هزار کوچه خاکی است که بعد از گذشت ۱۸ سال از زلزله هنوز در بم وجود دارد.