افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
شهرداری اصفهان «شهر فناوری و نوآوری» را تبلیغ کند 23 فروردین 1400
کوروش خسروی:

شهرداری اصفهان «شهر فناوری و نوآوری» را تبلیغ کند

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان گفت: اگر به مزیت‌های محور نوآوری شهر، گذرهای نوآوری و فرهنگی که شهرداری در مجاورت آن احداث می‌کند اضافه شود پدیده‌ای در شهر ایجاد خواهد شد که اصفهان را از سایر مناطق نوآوری دنیا متمایز می‌کند.