افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
کمیته ملی اسکان بشر ایران و دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی تفاهم نامه همکاری امضا کردند 15 فروردین 1400

کمیته ملی اسکان بشر ایران و دبیرخانه مجمع شهرداران آسیایی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران و دبيرخانه مجمع شهرداران آسيايی به منظور توسعه مبتنی بر عدالت و تحکیم همکاری‌ها و فعالیت‌ها تفاهم‌نامه امضا کردند.