| Wednesday, 18 May , 2022
ایجاد و راه اندازی اولین نشست کمیته‌ آموزش شهروندی 15 آبان 1400

ایجاد و راه اندازی اولین نشست کمیته‌ آموزش شهروندی

شهردار زاهدان:آموزش شهروندی به عنوان کلید توسعه پایدار شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است