افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
ایجاد و راه اندازی اولین نشست کمیته‌ آموزش شهروندی 15 آبان 1400

ایجاد و راه اندازی اولین نشست کمیته‌ آموزش شهروندی

شهردار زاهدان:آموزش شهروندی به عنوان کلید توسعه پایدار شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است