افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
آشنایی مدیریت شهری کرج با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹ 17 آبان 1399
عضو شورای اسلامی شهر کرج مطرح کرد؛

آشنایی مدیریت شهری کرج با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: مدیریت شهری کرج با حضور مجازی و غیر حضوری در وبینار مدیریت شهری تاب آوری و کوید ۱۹ با شیوه جهانی مقابله با بیماری کوید ۱۹ آشنا شدند.

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا مهمان شورای شهر تهران 19 فروردین 1399

فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا مهمان شورای شهر تهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از حضور دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران امروز در شورا خبر داد.

تاب آوری اجتماعی در برابر کرونا ویروس 02 فروردین 1399

تاب آوری اجتماعی در برابر کرونا ویروس

این مولفه وابستگی شدیدی به نقش مردم دارد و چنانچه رعایت نشود برای خود، دیگری و دولت، مشکل زا می شود. باید با انسجام و مشارکت همه گیر و ملی، جامعه و هم نوعان خود را سالم و انعطاف پذیر نماییم. این حس مشارکت از درون شهروندان ایجاد می شود و نیازی به یادگیری مگر ذکر نکات لازم را ندارد