افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
اجرای قانون مناسب سازی برای معلولین موجب برقراری عدالت اجتماعی می‌شود 01 شهریور 1399
معاون عمرانی استاندار کردستان:

اجرای قانون مناسب سازی برای معلولین موجب برقراری عدالت اجتماعی می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: اجرای قانون مناسب سازی موجب برقراری عدالت اجتماعی در بهره مندی از امکانات شهری برای معلولین می شود.