افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
اقتصاد کتاب از راهبردهای توسعه شیراز است 07 مهر 1399
نایب رئیس شورای شیراز:

اقتصاد کتاب از راهبردهای توسعه شیراز است

نایب رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه اقتصاد کتاب و کتابخوانی از راهبردهای برنامه توسعه پنج ساله شیراز تعیین شده و شورا حل مشکلات چرخه تولید و توزیع کتاب را در دستور کار خود قرار می‌دهد، گفت: پروژه‌هایی که مشارکت متخصصان و فعالان غیر دولتی کتاب و کتابخوانی و پوشش گستردهی عموم شهروندان و احترام به تفاوت سلیقه‌ها را مد نظر قرار می‌دهند در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت.