افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
یک تیم ۱۲ نفره باید کرمانشاه را مدیریت کند 15 آبان 1400
عضو شورای شهر کرمانشاه:

یک تیم ۱۲ نفره باید کرمانشاه را مدیریت کند

عضو شورای شهر کرمانشاه با تاکید بر لزوم تعامل شورای شهر و شهردار جدید کرمانشاه، گفت: تنها یک تیم 12 نفره از ترکیب شورای شهر و شهردار می تواند در مدیریت شهر کرمانشاه موفق شود.