افزونه جلالی را نصب کنید. | Saturday, 4 December , 2021
مجادله لفظی در صحن شورای اسلامی شهر تهران 16 آبان 1400

مجادله لفظی در صحن شورای اسلامی شهر تهران

تذکر معاون فنی عمرانی شهرداری تهران با واکنش تند برخی اعضای شورای شهر تهران مواجه شد.