افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
حقوق معوقه دو ماه کارگران شهرداری خرمشهر پرداخت شد 11 آبان 1400

حقوق معوقه دو ماه کارگران شهرداری خرمشهر پرداخت شد

شهردار خرمشهر گفت: کارگران این شهرداری پس از ۶ ماه انتظار ۲ماه حقوق معوقه خود را دریافت کردند.