افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
رئیس سازمان میراث فرهنگی : ((اجازه نمی دهیم)) 27 اسفند 1397
کاخ ثابت پاسال در شرف خروج از ثبت توسط شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز

رئیس سازمان میراث فرهنگی : ((اجازه نمی دهیم))

براساس صحبت‌های “اشقاقی”، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، مالک کاخ ۱۱هزار متری ثابت‌پاسال معروف به “کاخ ورسای ایران” به شعبه ده دیوان عدالت اداری شکایت نامه‌ای مبنی از خروج از ثبت این اثر فاخر معماری تتظیم کرده است. 🔹آخرین مالک کاخ ثابت، شرکت پیشگامان توسعه تجارت البرز سهامدار ۱۵ درصد از “بیمه رازی” است و […]