| Wednesday, 18 May , 2022
رفع حاشیه نشینی چابهار از سال ۹۸تاکنون در حال انجام است 01 اردیبهشت 1400
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

رفع حاشیه نشینی چابهار از سال ۹۸تاکنون در حال انجام است

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه توسعه شهر و رفع حاشیه نشینی و ساماندهی چابهار به همراه توسعه فرودگاه و بندر توامان در حال انجام است از بهر‌ه‌برداری راه‌آهن زاهدان-چابهار حداکثر تا سال ۱۴۰۱ خبر داد.