افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
شهردار شهرکرد انتخاب شد 14 شهریور 1400

شهردار شهرکرد انتخاب شد

محمدتقی جاپلقی با هفت رای، به عنوان شهردار شهرکرد انتخاب شد.