افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 25 January , 2022
پیاده‌راه رجایی شهر تلفیق هنر، معماری و زیست شهری است 24 آذر 1399
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج:

پیاده‌راه رجایی شهر تلفیق هنر، معماری و زیست شهری است

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره به زیبا سازی، استقرار مبلمان شهری و احداث فضای سبز در پروژه پیاده راه رجایی شهر گفت: بخش قابل توجهی از مبلمان در این پروژه نصب شده و کاشت فضای سبز در حال انجام است.