| Wednesday, 18 May , 2022
پیاده‌راهها می توانند نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر از شهر ایفا کنند 18 بهمن 1397

پیاده‌راهها می توانند نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر از شهر ایفا کنند

  🔹پیاده راه ها بخشی اساسی از محیط شهری هستند. پیاده‌رو‌ها می توانند نقش مهمی در ایجاد تجربه‌ای لذت‌بخش‌تر از شهر ایفا کنند. پیاده‌رو‌های جالب و پویا که مردم را جذب و پیاده‌روی را برای آنها جذاب‌تر می کنند، در نهایت فعالیت فیزیکی بیشتری را به همراه کاهش تراکم ترافیکی تسهیل می‌بخشند. 📸پیاده راهی زیبا […]