افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 2 December , 2021
نام‌ پنجشیر بر تارک تهران 20 شهریور 1400

نام‌ پنجشیر بر تارک تهران

عضو سابق شورای شهر تهران از نامگذاری یکی از کوچه های شهر تهران به نام پنجشیر بر اساس مصوبه پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر داد.