افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
شهردار تهران تا پایان هفته آینده انتخاب می شود 07 مرداد 1400

شهردار تهران تا پایان هفته آینده انتخاب می شود

منتخب مردم شهر تهران در شورای ششم از انتخاب شهردار تهران تا پایان هفته آینده براساس زمان بندی تعیین شده خبر داد.