| Wednesday, 18 May , 2022
اجرای ۱۴ پروژه بازآفرینی شهری در ایلام 24 شهریور 1400

اجرای ۱۴ پروژه بازآفرینی شهری در ایلام

عبداله بهادری مدیرکل راه و شهرسازی ایلام از اجرای ۱۴ پروژه بازآفرینی شهری در ایلام خبر داد