افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
حقوق مجموعه مدیریت شهری کرج به صورت همزمان پرداخت شد 04 آذر 1400
برای اولین بار انجام شد؛

حقوق مجموعه مدیریت شهری کرج به صورت همزمان پرداخت شد

شهردار کرج گفت: برای اولین بار پرداخت حقوق مجموعه مدیریت شهری به صورت همزمان انجام شده است.