افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
تجمیع ۱۲۰۰ حساب شهرداری در خزانه واحد/ تحول در شهر با یک برنامه مدون 28 مهر 1400
شهردار تهران در صحن علنی شورای شهر:

تجمیع ۱۲۰۰ حساب شهرداری در خزانه واحد/ تحول در شهر با یک برنامه مدون

علیرضا زاکانی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش مدیریت شهری ششم در آغاز فعالیت موضوع حقوق و دستمزد بود، عنوان کرد: برخی از شهرداران در گذشته در ابتدای کار خود با قرض حقوق و دستمزد را پرداخت می‌کردند.