افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
عدم برخورد جدی با متخلفین عامل تکرار تخلف در شوراها 04 خرداد 1400
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی

عدم برخورد جدی با متخلفین عامل تکرار تخلف در شوراها

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه صرفا سیاسی به پارلمان شهری از جمله آفت‌ها و آسیب‌های جدی است که متوجه این نهاد مدنی می‌شود.