| Wednesday, 18 May , 2022
آغاز فصل جدید خدمت شورای شهر و شهرداری قزوین به مردم 19 آبان 1400
یک عضو شورای شهر مطرح کرد

آغاز فصل جدید خدمت شورای شهر و شهرداری قزوین به مردم

یک عضو شورای شهر قزوین گفت: بعد از گذشت سه ماه از فعالیت شورای شهر قزوین، ماه‌عسل شورا و شهرداری به پایان رسیده و فصل جدید خدمت و پاسخگویی به شهر و شهروندان آغاز شده است.