افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
جلسه شهردار تهران با وزیر مسکن 09 آبان 1400

جلسه شهردار تهران با وزیر مسکن

دستیار رسانه‌ای زاکانی از جلسه وی با آخوندی برای ساخت مسکن خبر داد.