| Friday, 20 May , 2022
شهرداری پایتخت جور وزارت خانه‌ های بی عمل را می کشد 08 دی 1400
عضو شورای شهر تهران:

شهرداری پایتخت جور وزارت خانه‌ های بی عمل را می کشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران در انتقادی اعلام کرد که شهرداری جور وزارت خانه های بی عمل را می کشد.