| Friday, 27 May , 2022
استفاده مدیران شهری از واکسن‌ پاکبان‌ها در خوزستان 28 فروردین 1400

استفاده مدیران شهری از واکسن‌ پاکبان‌ها در خوزستان

بعد از بی‌تفاوتی نهادهای مسوول نسبت به استفاده مدیران شهرداری اهواز از سهمیه واکسن غسال‌ها ، این ماجرا به مدیران شهرداری و شورای شهر آبادان نیز کشیده شد.