| Friday, 27 May , 2022
شکل‌گیری شهرهای پایدار در بستر شفافیت 10 فروردین 1400

شکل‌گیری شهرهای پایدار در بستر شفافیت

شاید بتوان عمده مشکلات ایجاد شده در شهرهای کشور در زمان بحران را در ضعف‌های اساسی طرح‌های بالادستی توسعه شهر و نادیده گرفتن بحث‌هایی از قبیل گسل، هیدرولوژی و مهار سیلاب‌ها در مطالعات جامع دانست.