| Friday, 27 May , 2022
غفلت مدیریت شهری از هوشمندسازی، شهرهای آینده را با مشکل مواجه می کند 13 دی 1400
جمالی نژاد:

غفلت مدیریت شهری از هوشمندسازی، شهرهای آینده را با مشکل مواجه می کند

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به ضرورت توجه همه جانبه به تحقق شهرهای هوشمند، تاکید کرد: غفلت امروز مدیریت شهری از ابعاد مختلف هوشمندسازی، شهرهای آینده را با مشکل مواجه می کند.

شهرداری برای هوشمندسازی نیازمند همکاری با نهادها و مراکز علمی است 06 آذر 1400

شهرداری برای هوشمندسازی نیازمند همکاری با نهادها و مراکز علمی است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران و مشهد برای هوشمند سازی شهر گفت: برای موفقیت در این حوزه نیازمند همکاری با نهادها و مراکز علمی هستیم.