افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
پنج شهردار و هجده دهیار استان همدان اخطار محیط زیستی گرفتند 01 آذر 1400

پنج شهردار و هجده دهیار استان همدان اخطار محیط زیستی گرفتند

رئیس اداره بازرسی، مدیریت عملکرد و مسئول امور حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان اعلام کرد: پنج شهردار و ۱۸ دهیار به دلیل عدم مدیریت صحیح پسماند اخطاریه محیط زیستی دریافت کردند و ۱۳ دهیار نیز به دادگاه معرفی شدند.