| Saturday, 21 May , 2022
آمادگی شهرداری تبریز برای برگزاری هفته فرهنگی در شهر ماگیلوف بلاروس 06 دی 1400
شهردار تبریز خبر داد

آمادگی شهرداری تبریز برای برگزاری هفته فرهنگی در شهر ماگیلوف بلاروس

شهردار تبریز گفت: در راستای توسعه تبادلات فرهنگی و اقتصادی، آماده برگزاری هفته فرهنگی تبریز در شهر ماگیلوف بلاروس و هفته فرهنگی شهر ماگیلوف در تبریز هستیم.