افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
محمدرضا قهرمانپور رئیس شورای شهر هشترود شد 01 مهر 1399

محمدرضا قهرمانپور رئیس شورای شهر هشترود شد

محمد رضا قهرمانپور مجددا به عنوان رئیس شورای شهر هشترود انتخاب شد.