| Saturday, 21 May , 2022
پرداخت بیش‌ از ۸۵ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها 08 دی 1400
مدیرکل امور مالیاتی استان لرستان خبر داد:

پرداخت بیش‌ از ۸۵ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها

مدیرکل امور مالیاتی لرستان از پرداخت بیش‌از ۸۵ میلیارد تومان به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل مالیات بر ارزش‌ افزوده طی ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ خبر داد.