| Friday, 27 May , 2022
اعضای شوراها “کارچاق کُن” شده‌اند/نقشه راه برای توسعه شهرها نداریم 18 خرداد 1400

اعضای شوراها “کارچاق کُن” شده‌اند/نقشه راه برای توسعه شهرها نداریم

عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با انتقاد از نبود نقشه راه در مسیر توسعه شهر گفت: این آفت موجب شده شوراها کارکرد اصلی خود را نداشته باشند.