| Friday, 20 May , 2022
رویکرد مدیریت شهری اتمام پروژه های ناتمام است 21 بهمن 1400
شهردار نیشابور:

رویکرد مدیریت شهری اتمام پروژه های ناتمام است

شهردار نیشابور گفت: از ابتدای شروع به کار، تکمیل پروژه های نیمه تمام در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفت