| Friday, 20 May , 2022
کمبود بیش از ۱۶ هزار نیروی آموزشی در فارس 09 فروردین 1401

کمبود بیش از ۱۶ هزار نیروی آموزشی در فارس

مدیرکل آموزش و پرورش فارس اعلام کرد: برای سال تحصیلی ١٤٠١ با توجه به برآوردها احتمالا با کمبود نیروی ١٦ هزار و ٥٠٠ تا ١٧ هزار نفری مواجه خواهیم شد.