| Friday, 20 May , 2022
لزوم قانون مندی نوسازی تاکسی‌های فرسوده / رانندگان تاکسی پایتخت در سالهای اخیر تنها گذاشته شدند 06 آذر 1400

لزوم قانون مندی نوسازی تاکسی‌های فرسوده / رانندگان تاکسی پایتخت در سالهای اخیر تنها گذاشته شدند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مورد آخرین وضعیت نوسازی تاکسی های فرسوده و نحوه نوسازی در دوره مدیریت شهری توضیحاتی را ارائه کرد و با بیان اینکه رانندگان تاکسی در سالهای اخیر تنها گذاشته شدند، گفت: با شروع آلودگی هوا بحث نوسازی تاکسی‌ها به مسئله روز تبدیل می شود، اما متاسفانه با ظهور مسافربرهای اینترنتی شاهد آن بودیم که رانندگان تاکسی رها شدند و رانندگان تاکسی را به مرحله ورشکستگی رساندیم.