افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 7 December , 2021
افزایش ۱۰/۵ درصدی نرخ نوسازی در بافت فرسوده تهران 08 خرداد 1400

افزایش ۱۰/۵ درصدی نرخ نوسازی در بافت فرسوده تهران

نرخ نوسازی بافت فرسوده با افزایش ۱۰/۵ درصدی روبرو شد. طرح ها و تشویقی هایی که شهرداری با همکاری دیگر نهادها برای بافت فرسوده در نظر گرفته است نقش موثری در این افزایش داشته است.