| Saturday, 21 May , 2022
سرمایه‌گذاری در شهرآفتاب، منوط به برگزار نشدن نمایشگاه‌های پرمخاطب در پایتخت است 21 آذر 1400
مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب عنوان کرد:

سرمایه‌گذاری در شهرآفتاب، منوط به برگزار نشدن نمایشگاه‌های پرمخاطب در پایتخت است

مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب گفت: با اینکه پلیس راهور و بسیاری دیگر از نهادها مخالف برگزاری نمایشگاه‌های پرمخاطب در داخل شهر تهران است، اما هنوز برعکس این عمل می‌شود و این رخداد سبب شده تا سرمایه‌گذاری هم در شهرآفتاب انجام نشود.