| Friday, 20 May , 2022
تلاشهای وزارت بهداشت در مقابله با کرونا قابل تقدیر است 23 فروردین 1401

تلاشهای وزارت بهداشت در مقابله با کرونا قابل تقدیر است

نماینده مردم شیرازوزرقان اظهار داشت:مدیریت صحیح وزارت بهداشت، در پوشش گسترده واکسیناسیون کروناویروس به تصویر کشیده شد.