| Wednesday, 18 May , 2022
لزوم برند سازی شهری برای معرفی تبریز 20 بهمن 1397
در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز مطرح شد:

لزوم برند سازی شهری برای معرفی تبریز

اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز بر زوم برند سازی شهری برای معرفی تبریز تاکید کردند. پایگاه خبری آرمانشهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ، شهرام دبیری رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه این کمیسیون گفت: برند سازی شهری موضوع مهمی است که در جلسات […]