افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
تلاش برای تغییر رویکرد ۳۰ ساله مدیریت شهری در تهران 20 اردیبهشت 1400
شهردار تهران تأکید کرد:

تلاش برای تغییر رویکرد ۳۰ ساله مدیریت شهری در تهران

پیروز حناچی گفت: اقدامات اجرایی و زیادی در طول مدت مسئولیت بنده انجام گرفت اما در طول ۳۰ ماه تلاش کردیم تا مسیر ۳۰ ساله ای که در مدیریت شهری به آن انتقاد داشتیم را تغییر دهیم.