افزونه جلالی را نصب کنید. | Friday, 3 December , 2021
برگزاری نشست فرهنگی شهردار زاهدان با ائمه جمعه و جماعات شهر 15 آبان 1400

برگزاری نشست فرهنگی شهردار زاهدان با ائمه جمعه و جماعات شهر

طی نشستی که با حضور شهردار زاهدان و برخی از ائمه‌ی جمعه و جماعات مساجد مختلف برگزار شد بر ضرورت تعامل و همکاری مردم جهت اجرای هر چه بهتر امور تاکید شد.