افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 28 November , 2021
اهتمام ویژه در اجرای پروژه‌های نشاط شهروندی 11 اسفند 1399
شهردار قم تاکید کرد:

اهتمام ویژه در اجرای پروژه‌های نشاط شهروندی

شهردار قم اجرای پروژه‌های شهری با محوریت نشاط اجتماعی را از برنامه‌های ویژه شهرداری قم در ایام پایانی سال دانست و بر اهتمام تمامی مجموعه‌ها در انجام این پروژه‌ها تأکید کرد.