افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 December , 2021
ماهیت “پدرسالارانه” شهرها/ «امنیت» مطالبه جدی زنان از مدیریت شهری 15 فروردین 1400

ماهیت “پدرسالارانه” شهرها/ «امنیت» مطالبه جدی زنان از مدیریت شهری

یک فعال حقوق زنان با اشاره به دور جدید انتخابات شورای اسلامی شهر، گفت: امنیت جدی ترین مطالبه زنان از مدیریت شهری است که باید این امنیت به طور همزمان در دو حوزه کالبدی و اجتماعی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.